ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2022 ນີ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະອນຂອງຕົນ ປະຈຳປີ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຂອງຕົນ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສໍສະຫວັນ ບານຄຳມີ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ມີພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຈາກພະແນກພາຍໃນ, ກວດກາ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງໄລຍະ 10 ເດືອນ ຜ່ານມາ, ຊື່ງພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທຳມະຊາດ ແຂວງຫົວພັນ ປະກອບມີ 8 ຂະແໜງການ ແລະ ມີ 10 ເມືອງ ທີ່ຂື້ນກັບ, ມີພະນັກງານທັງໝົດ 164 ຄົນ, ຍິງ 63 ຄົນ, ອາສາສະມັກ 18 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຜ່ານມາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ, ສາມາດສຳຫຼວດ ແລະ ວັດແທກຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ທົ່ວແຂວງໄດ້ທັງໝົດ 6 ພັນ ກວ່າຕອນ,  ເຊັນໃບຕາດິນທົ່ວແຂວງໄດ້ 2 ພັນ 769 ຕອນ,  ມອບໃບຕາດິນທົ່ວແຂວງໄດ້ 2 ພັນ 238 ຕອນ,  ເພີ່ມໃບຕາດິນໄດ້ 1 ພັນ 347 ຕອນ, ກວດເອກະສານເມືອງສົ່ງມາໄດ້ 1 ພັນ 444 ຕອນ, ຈົດທະບຽນສັນຍາຄຳ້ປະກັນເງິນກູ້ໄດ້ 48 ສະບັບ,  ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕອນດິນໄດ້ 51 ສະບັບ, ຈົດທະບຽນມອບໂອນໄດ້ 34 ສະບັບ, ຈົດທະບຽນເລີກຖອນສັນຍາກູ້ຢືມໄດ້ 93 ສະບັບ, ຫັນປ່ຽນທີ່ດິນໄດ້ 34 ຕອນ,  ປັບປຸງແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານໄດ້ 7 ເມືອງ, ມີ 25 ບ້ານ, ຈັດສັນວາງແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານຄືນໃໝ່ໄດ້ 3 ເມືອງ ມີ 11 ບ້ານ, ຈັດສັນທີ່ດິນເມືອງໄດ້ 1 ເມືອງ, ຄື: ເມືອງຊອ່ນ, ສຳເລັດການສາ້ງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ໂດຍທ່ານ ເຈົ້າແຂວງອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ເພື່ອປະກອບເປັນປື້ມ ແລະ ນຳສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ; ກວດກາຄືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ແຂວງອະນຸຍາດໄດ້ 5 ໂຄງການ, ສະເໜີໃໝ່ 34 ໂຄງການ, ປະຕິບັດວຽກງານຮັບຮູ້ສິດຕາມປະເພນີໃນ 3 ປະເພດປ່າ, ຢູ່ເມືອງຊ່ອນ, ເມືອງ ແອດ, ຫົວເມືອງ, ມີ 8 ບ້ານ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3 ບ້ານ ແລະ ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ວຽກງານຕິດຕາມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ອຸຕຸນິຍົມ-ອຸທົກກະສາດ, ວຽກງານບໍລິຫານ - ແຜນການ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆອີກຈຳນວນໜື່ງ, ຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວສາມາດປະເມີນພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນໃນຄັ້ງນີ້, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະບັນລຸໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານ ສໍສະຫວັນ ບານຄໍາມີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ຕໍ່ພະນັກງານງານ-ລັດ ຖະກອນ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ ພາຍໃນພະແນກ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງສືກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ,ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດປະຕິບັດລະບຽບກົດຫມາຍສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນພາຍນອກໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ, ​ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຈຸດດີ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງ, ຖືເອົາການຕຳນິສົ່ງຂ່າວໄປປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ເປັນພະນັກງານຜູ້ທີ່ດີ, ນຳເອົາເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດ ໝາຍ.